Дизайн локацій для комп'ютерних ігор, ігровий дизайн

Ігровий дизайн

Дизайн локацій для комп'ютерних ігор, ігровий дизайн

450 000 грн.

 Наші знання принципів архітектури та дизайну допомагають у левел-дизайні. Архітектори VIGULA DESIGN знаходять спільну мову з геймдизайнерами - різниця у підходах до створення архітектурних локацій, дозволила вийти на новий рівень реалістичності ігор та відчуття повного занурення.

Проектувальники рівнів використовують прийоми з архітектури.

Очевидно, що пізнання в галузі архітектури можуть піти на користь левелю-дизайнеру, геймдизайнеру та грі в цілому на користь. Відсутність обмежень із реального світу - це те, чим нас архітекторів VIGULA DESIGN приваблює віртуальний простір. Спільно з геймдизайнерами, архітектори-дизайнери VIGULA DESIGN створюють більш захоплюючі та привабливі ігри.
Наши знание принципов архитектуры и дизайна помогает в левел-дизайне. Архитекторы VIGULA DESIGN находят общий язык с геймдизайнерами - разница в подходах к созданию архитектурных локаций, позволила выйти на новый уровень реалистичности играм и ощущения полного погружения.

Проектировщики уровней вовсю используют приёмы из архитектуры.

Очевидно, что познания в области архитектуры могут пойти на пользу левел-дизайнеру, геймдизайнеру и игре в целом на пользу. Отсутствие ограничений из реального мира - это то, чем Нас архитекторов VIGULA DESIGN привлекает виртуальное пространство. Совместно с геймдизайнерами, архитекторы-дизайнеры VIGULA DESIGN создают более захватывающие и привлекательные игры.